Valutahandel: En fullstendig guide

Oppdatert for 2020

Valutahandel betyr veksler mellom valutaer for å enten spekulere i valutakurser, benytte valutasikring eller bruke i andre formål (ferietur).

I denne guiden kan du lese det aller meste knyttet til valutahandel og valuta spekulasjon med formål å tjene penger.

Artikkelen er lang, så gjerne bruk innholdsfortegnelsen nedenfor.

Hvordan fungerer valutahandel?

La oss si at du skal på ferietur til Spania.

Du kjøper 10.000 euro før avreise med kurs på 10 kroner.

Valutakrysset EURNOK forteller hvor mange norske kroner du kan kjøpe for én euro.

Du har med andre ord kjøpt 10.000 EURNOK, men en eksponering på 10 x 10.000 = 100.000 NOK.

Du fikk ikke bruk for pengene i Spania og kom hjem til Norge med 10.000 euro.

Valutakursen til EURNOK har i mellomtiden endret seg fra 10 til 12 kr.

I en valutahandel kan nå veksle 10.000 euro om til norske kroner og får tilbake 120.000 kr.

At valutakrysset EURNOK endret seg fra 10 til 12 kr har medført at du har tjent 20.000 kr.

Slik fungerer valutahandel i korte trekk.

Valutapar

Du handler alltid valutapar eller valutakryss – ikke kun én valuta.

Et valutapar kan for eksempel være EURNOK.

Her er Euro basevalutaen, mens norske kroner er sekundærvalutaen.

Valutakursen EURNOK forteller hvor mange av sekundærvalutaen du kan kjøpe for én enhet av basisvalutaen.

Dersom kursen til EURNOK er 10 kr, kan du kjøpe 10 norske kroner for én euro.

Om kursen til AUDJPY (australske dollar, japanske yen) er 80, kan du kjøpe 80 yen for én australsk dollar.

Om et kursen til et valutapar stiger, betyr det at basisvalutaen blir mer verdt i forhold til sekundærvalutaen.

Om kursen faller, blir sekundærvalutaen mer verdt i forhold til basisvalutaen.

Dersom du driver med valutahandel og tror at NOK skal styrke seg, og samtidig at SEK skal svekke seg, kan du kjøpe valutaparet NOKSEK.

Spot-valutahandel

Den store majoriteten av de som handler valuta, bruker spot-valutahandel.

Spotkursen er kursen for et valutapar akkurat nå (markedskursen).

Ved valutahandel kan du inngå en spot-handel umiddelbart og selge deg ut når som helst.

Valutaterminer

Valutaterminer er en bindene avtaler mellom deg og en motpart (valutamegler eller bank) om å kjøpe eller selge en viss mengde valuta på en fremtidig dato til en pris avtalt i dag.

Ved valutahandel er det relativt få valutaspekulanter som benytter seg av valutaterminer, og det er som oftest mest aktuell for selskaper som skal benytte seg av valutasikring da de typisk selger eller kjøper varer i andre valutaer enn sin egen.

Fiskeeksportører og bilimportører er gode eksempler på norske valutaaktører som i stor grad benytter seg av valutaterminer i Norge.

Valutaopsjoner

En valutaopsjon gir deg rett, men ingen plikt, til å kjøpe eller selge et valutapar på en en fremtidig dato til en pris som avtales i dag.

Ikke alle valutameglere tilbyr valutaopsjoner, og valutaopsjoner burde kun brukes av de med kjennskap og erfaring til valutaopsjoner.

Carry trading

Carry trading innen valutahandel (spot-handel), innebærer at du kjøper en valuta med høyt rentenivå og samtidig selger en valuta med lavt rentenivå.

Når du gjør denne typen valutahandel, vil du få betalt positive renter hver dag for å holde en valutaposisjon.

Nedenfor er et eksempel med valutaparet USDTRY, hvor jeg får betalt 97 kr hver dag for å ligge short i dette valutaparet.

usdtry-carry-trade

Du må selvsagt også ta hensyn til kursendringer i valutaparet som du skal benytte dag av carry trading i din valutahandelstrategi.

Om jeg driver med valutahandel og holder salgsposisjon i USDTRY i et år, og får betalt 97,17 x 365 = 35.467,05 kr, har dette lite å si dersom kursendringen i USDTRY har medført et tap på 50.000 kr.

Valutahandel og giring

Normalt sett, beveger valutapar seg lite sammenlignet med aksjer.

Om et valutapar beveger seg over 2 prosent på én dag, er dette å anse som som en stor bevegelse i valutakursen mellom de respektive valutaene.

Valutatradere benytter seg derfor av giring (gearing, belåning) for å tjene penger på små prosentvise valutakursbevegelser.

Du kan lese vår artikkel om giring her, dersom du er usikker på hva dette innebærer.

I korte trekk, betyr det at du «låner» penger av megleren for å ta høyere valutaeksponering enn hva du har i egenkapital.

Innen valutahandel, kan du normalt sett gire opptil 30 ganger. Det finnes også meglere som tilbyr langt høyere giring ved valutahandel.

giring-valuta-gearing

Denne giringen benyttes da ofte til å sikre seg mot plutselige og store kurssvingninger slik at en slipper å bli stoppet ut av de valutaposisjonene en sitter i om valutakursene skulle bevege seg brått og mye.

Å bedrive valutahandel med veldig høy giring er dog ikke å anbefale for hvem som helst da risikoen her naturligvis øker i takt med størrelsen på valutaposisjonene sett i forhold til størrelsen på egenkapitalen som du har på din marginkonto.

Graden av giring bestemmer du selv, og følgelig hvilken risiko du ønsker å ta.

gearing

Som du ser i valuta-tabellen ovenfor, kan du gire de «største» valutaene som USD, EUR, GBP, JPY osv. med 30 ganger (marginkravet er 3,33 prosent).

For en valutaposisjon på 100.000 kr, trenger du med andre ord 3333,33 kr i margin.

Stop-out

Uansett hvilket finansielt instrument eller valutakryss du handler med bruk av giring, vil megleren eller banken ha et såkalt stop-out nivå.

Dersom du f.eks har brukt opp all marginen på valutahandler, og det samlede tapet fra disse valutaposisjonene utgjør et tap på 50 prosent av innestående margin (egenkapital) vil valutamegleren ofte automatisk lukke alle eller deler av valutaposisjonene dine.

Nivået for når valutaposisjonen dine da vil lukkes varierer noe mellom de forskjellige valutameglerne.

Dette er for å beskytte deg og megleren dersom det skulle skje et markedssjokk.

Dersom du praktiserer god risikostyring, vil stop-out mest sannsynlig aldri være aktuelt.

Vi anbefaler Skilling

Vi anbefaler den Nordiske nettmegleren Skilling til norske tradere.

 • Ekstremt lave kostnader
 • Registrering med BankID
 • 3 handelsplattformer
 • Norsk kundesupport
 • 1000+ instrumenter
 • Kontovaluta i NOK

Margin call

Margin call er en melding fra valutamegleren når du nærmer deg stop-out nivået på din handelskonto.

Meldingen vil da typisk være at dersom du ikke gjør et innskudd med mer margin (egenkapital) står du i fare for å bli ‘stoppet ut’ av dine posisjoner.

Valutahandel i praksis

Du tror at dollaren vil styrke seg mot norske kroner (USDNOK skal styrke seg).

Valutaparet USDNOK handles for 8,00. Det vil si at du kan kjøpe 8 kroner for én dollar.

Du bruker en valutamegler og kjøper 400.000 USDNOK.

Eksponeringen din blir: 400.000 x 8,00 = 3.200.000 NOK.

For å kunne ta en slik valutaposisjon, må du binde opp egenkapital kalt margin.

Siden du kan gire opptil 30 ganger ved denne typen valutahandel, trenger du ‘bare’ å binde opp ca. 107.000 kr.

Får å begrense risikoen, må du legge en stop-ordre (stop-loss).

Dette gjør at du automatisk selger deg ut av valutaposisjonen ved en bestemt valutakurs.

Du plasserer stop-ordren på 7,9500 som er ca. 0,60 prosent fra kursen du kjøpte på.

Din totale risiko er da på ca. 20.000 kr.

Du ønsker å ta gevinst dersom valutakrysset USDNOK handles for 8,32, noe som er ca. 4 prosent fra åpningskursen.

Dersom dette skjer, er din valutagevinst på ca. 128.000 kr.

De fleste handelsplattformer viser utregninger som vist ovenfor i handelsplattformen for deg.

Du kan med andre ord, se nøyaktig hvilken risiko og mulig gevinst du har på handlene dine.

valutahandel-ordrevindu

Ovenfor er et typisk eksempel på et ordrevindu når man skal handle valuta.

Her har jeg valgt å selge valutaparet EURUSD. Med andre ord tjener jeg på at euroen svekker seg mot dollar (eller dollar styrker seg mot euro).

Størrelsen på valutaposisjonen er på 200.000 EURUSD noe som tilsvarer en eksponering på 2.218.111 NOK.

Ved å legge stop-loss ved valutakurs 1,17295, har jeg begrenset det potensielle tapet til ca. 11.000 NOK.

Take-profit er lagt ved kursen 1,1260 som gir en mulig gevinst på ca. 78.000 NOK.

Jeg betaler ingen finansieringskostnader (får betalt 32 øre per dag), men dette kan selvsagt endre seg om rentenivået mellom de to valutaene endrer seg.

Valutamarkedet

Valutamarkedet er verdens største og mest likvide finansielle marked.

I 2016 ble det i valutamarkedet handlet for ca. 5 billioner amerikanske dollar – hver eneste dag – noe som utgjør et volum som er hele 10 ganger så stort som volumet i aksjehandel på verdensbasis. 1

Åpningstider

Valutamarkedet åpner offisielt 23:05 søndag kveld hos de fleste valutameglere og banker.

Valutamarkedet er åpent hele uken, frem til det stenger kl. 23:00 på fredag kveld.

Valutamarkedet har en 5-minutters pause fra 23:00 til 23:05 hver kveld.

Valutaforsvar

Det er verdt å merke seg at enkelte valutaer ofte vil ha svært små bevegelser, og det vil i de fleste tilfeller nærmest være poengløst å handle i disse valutaene.

Dersom en valuta har en «peg» / er bundet mot en annen valuta, forvarer sentralbanken en forhåndsbestemt valutakurs og valutaen vil følgelig ikke bevege seg mye i forhold til hverandre.

Den danske valutaen (DKK) har eksempelvis en «peg» mot euro.

Valutaer

Du kan i teorien handle alle verdens valutaer, men ikke alle meglere tilbyr deg handel i alle disse valutaene, da enkelte valutapar har dårlig likviditet og/eller har et valutaforsvar.

Nedenfor er en liten oversikt over de valutaene som handles mest hos valutameglere og banker.

Norske kroner (NOK)

Norske kroner er valutaen til Norge, og benytter forkortelsen NOK.

NOK er i stor grad korrelert med oljeprisen, da oljen er Norges viktigste eksportvare.

Stiger oljeprisen, vil NOK mest sannsynlig også styrke seg.

Svenske kroner (SEK)

SEK er valutaen til Sverige og blir ofte sett på som en «proxy» til euroen.

Dersom euro styrker seg, vil mest sannsynlig også SEK styrke seg.

Grunnet lave rentenivå i Sverige de siste årene, har mange valutaspekulanter/tradere valgt å selge SEK mot valutaer med høyere rente (carry-trading).

Euro (EUR)

Euro benyttes av de fleste medlemsland i EU.

Blir sett på som en «trygg-havn» når det urolige tider på finansmarkedene (eks. Koronakrisen).

Amerikanske dollar (USD)

Amerikanske dollar (USD) er verdens største valuta og blir sett på som en trygg-havn i urolige tider.

USD ble ekstremt sterk i begynnelsen av både Finanskrisen og Koronakrisen, men når Sentralbanken i USA (FED) begynte med stimulerende tiltak (kvantitative lettelser) under krisene, svekket den amerikanske valutaen (USD) seg.

usdnok-2020
USDNOK i 2020.

Sveitsiske franc (CHF)

CHF har alltid blitt sett på som en såkalt trygg-havn valuta og styrker seg som oftest når det er urolige tider i aksje og, -eller andre finansielle markedene.

Japanske Yen (JPY)

JPY blir sett på som en trygg-havn valuta og styrker seg som oftest når det er urolige tider i finansmarkedene.

Britiske pund (GBP)

GBP har siden Brexit-avgjørelsen i 2016 vært ekstremt volatil og det har blitt mye mer risikabelt å handle britiske pund.

Kanadiske dollar (CAD)

CAD er valutaen til Canada, og har mange likhetstrekk med NOK. Siden Canada eksporterer mye olje og gass, er den kanadiske valutaen også til en viss grad korrelert med oljeprisen.

Australske dollar (AUD)

AUD har historisk sett, hatt et relativt høyt rentenivå og har derfor blitt en god del brukt av «carry-traders».

Ved carry-trading, kjøper man som tidligere nevnt en valuta med høyt rentenivå og selger en valuta med lavere rentenivå.

Da vil man i de fleste tilfeller få en positiv «rente-swap», slik at man får betalt renter hver kveld.

Selvsagt sitter man da samtidig tilbake med den valutarisikoen som ligger i kursutviklingen mellom de to aktuelle valutaene.

Australske dollar blir ofte sett på som en «risk-valuta» og har en tendens til å svekke seg kraftig når det er frykt i markedet.

Dette har en naturlig sammenheng med at Australia eksporterer mye råvarer som jern og gull, og den australske valutaen er derfor til en viss grad korrelert med råvareprisene som igjen er naturlig korrelert med etterspørselen etter de aktuelle råvarene.

New-Zealand dollar (NZD)

New-Zealand dollar har mange likhetstrekk med den australske valuten, AUD.

NZD er en valuta som mest sannsynlig vil svekke seg når det er urolige tider i markedene.

Denne valutaen benyttes også hyppig blant valutahandlere til innen carry-trading.

Risiko

Valutahandel innebærer risiko som alt av finansielle investeringer og verdipapirhandel.

Valutapar beveger seg typisk prosentvis lite i forhold til aksjer og aksjeindekser.

Det er giringen / belåningen som valutatradere benytter seg av som skaper den høyere risikoen og det høye avkastningspotensialet.

Ved valutahandel bestemmer de selv hvilken giring du ønsker, og dermed hvilken risiko du utsetter deg for.

Har du 100.000 kr på din handelskonto og girer 30 ganger, vil risikoen og avkastningen på dine valutahandler selvsagt bli 30 ganger høyere enn tilsvarende valutahandel uten giring.

Markedssjokk

Markedssjokk innebærer en ekstrem bevegelse i et eller flere finansielle instrumenter i løpet av veldig kort tid.

Ved valutahandel skjer ofte disse markedsbevegelsene så fort, at stop-losser ikke alltid blir utløst (likviditeten i markedet forsvinner rett og slett).

Dette skjedde blant annet i britiske pund etter Brexit i 2016.

Da falt den engelske valutaen hele 9 prosent i løpet av 38 sekunder, noe som gjorde at likviditeten i valutamarkedet forsvant og stop-losser ikke ble respektert.

Slik markedssjokk er sjeldne, men kan skje, -og når dette skjer i valutamarkedet er det ofte mange som blir hardt rammet.

Gaps

Et eksempel på et markeds «gap» kan være når markedet stenger på fredag og åpner igjen på søndag kveld med en vesentlig kursforskjell.

Dersom du eksempelvis har gjort en valutainvestering i svenske kroner, og det mot all formodning oppstår noe særs uventet i Sverige (borgerkrig, jordskjelv, krig osv) i løpet av helgen, vil den svenske valutaen, SEK mest sannsynlig åpne vesentlig svakere når valutamarkedet på søndag kveld.

Selv om dette selvsagt er svært usannsynlig, velger mange valutatradere, og da gjerne investorer i valutaer som ofte er langt mer usikre enn den svenske kronene å lukke alle sine valutaposisjoner innen markedet stenger på fredager.

Negativ saldo beskyttelse

Alle valutatradere som benytter seg av en valutamegler regulert i EU og som klassifiseres som ikke-profesjonelle kunder (de aller fleste), vil IKKE risikere å komme i negativ saldo (hvor de skylder penger til megleren).

Før MiFID II reglementet, kunne tradere i verste fall ende opp med negativ saldo ved valutahandel som ikke gikk riktig vei.

Dette skjedde blant annet hos enkelte tradere når den sveitsiske sentralbanken valgte å fjerne valutaforsvaret mellom euro og sveitsiske francs (CHF) i 2015.

Hadde du eksempelvis da hatt 100.000 på konto med en eksponering på 2.000.000 og den sveitsiske valutaen, CHF styrket seg 25 prosent i løpet av noen sekunder, kunne du risikere å ende opp med en negativ saldo på flere hundre tusen kroner i løpet av bare noen få sekunder.

Å ALLTID velge en en EU-regulert valutamegler, slik at du slipper denne risikoen vil være et naturlig skritt for mange tradere å ta.

Kostnader

Det er to finansielle kostnader forbundet med valutahandel; spread og swap.

Spread

Spread er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Det blir kanskje formelt feil å definere dette som en kostnad, da dette er en naturlig kursforskjell i valutamarkedet, – men uansett vil denne ‘utgiften’ være der og spille en rolle i dine valuta investeringer.

spread-valutatrading

For eksempel; om du kan selge EURUSD til 1,17829 og kjøpe til 1,17839, utgjør spreaden 1,0 punkt.

Handler du da f.eks; 100.000 EURUSD, utgjør spreaden da $10.

Om dollarkursen (USDNOK) er 10 kr, utgjør spread ca. 100 kr for en posisjon på 1MNOK (0,0001 prosent).

Med andre ord kan du da kjøpe, og igjen selge en posisjon på 1 million norske kroner i løpet av et sekund og dette vil ha kostet deg så godt som ingenting.

Spread utgjør derfor en minimal kostnad dersom du handler sjeldent, men dersom du handler veldig aktivt med flere handler per dag, er det særdeles viktig at du får gode priser hos din valutamegler.

Om f.eks. megler 1 har en gjennomsnittlig spread på 0,3 punkter og megler 2 har en gjennomsnittlig spread på 3,0 punkter, er forskjellen 1000 prosent.

Ved hyppig valutahandel vil selvsagt 1000 % forskjell i pris over tid utgjøre en betydelig investeringskostnad.

Swap

Swap er finansieringskostnader.

Siden de fleste valutahandlere benytter giring, «låner» du i praksis penger av valutamegleren.

Slike kostnader er ofte minimale siden rentenivået for de fleste valutaer i dag er såpass lave.

Handler du valuta med et veldig langsiktig perspektiv (holder hver en posisjon åpen i flere måneder) vil swap-kostnadene kunne utgjøre en betydelig faktor i forhold til investeringens lønnsomhet.

I valutahandel med noen valutapar får du faktisk utbetalt en positiv swap slik at dette hjelper på resultatet av investeringen.

Men mest typisk er det selvsagt kursutviklingen mellom valutaene som avgjør om en valutahandel blir lønnsom eller ikke.

Dette er gjerne når du kjøper en valuta med høyt rentenivå (f.eks. tyrkiske lire) og samtidig selger en valuta med lavt rentenivå (CHF, SEK etc.).

Valutameglere

Med valutamegler, mener jeg et selskap, meglerhus eller bank som tilbyr handel i valutamarkedet.

Det finnes en rekke valutamegler og nedenfor har jeg ramset opp de valutameglerne som typisk er oftest benyttet av nordmenn.

Skilling

Skilling er en Nordisk valuta- og CFD-megler som tilbyr valutahandel gjennom tre ulike plattformer: MetaTrader 4, cTrader og Skilling Trader.

DNB Markets

DNB Markets tilbyr valutahandel via deres plattform DNB FX Trader.

Saxo Bank

Saxo Bank tilbyr valutahandel gjennom SaxoTraderGO og SaxoTraderPRO.

Nordea

Nordea tilbyr valutahandel via Nodrea e-Markets.

eToro

eToro er verdens største investeringsnettverk og tilbyr en handel i tusenvis av instrumenter, inkludert valuta.

Plus 500

Plus 500 er en israelsk megler som lenge har markedsført mot Norge. De tilbyr valutahandel i form av CFDer.

Valg av valutamegler

Først, må du forsikre deg at megleren er regulert innad i EU og har fått godkjent såkalt grenseoverskridende virksomhet inn til Norge fra det norske Finanstilsynet.

Deretter burde du vurdere hvorvidt handelsplattformen(e) dekker de behovene du har.

Tilslutt, må du ta hensyn til kostnader da enkelte valutameglere kan være 300 – 400 % (eller mer) dyrere enn andre.

Jeg anbefaler megleren Skilling dersom du skal handle valuta eller CFDer.

Jeg anbefaler eToro for investering i kryptovaluta, ETFer og enkelt aksjer (kurtasjefritt).

Plattformer

Mange meglere vil kunne tilby deg flere handelsplattformer.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 er utvilket av MetaQuotes Software og ble lansert først i 2005.

Plattformen er den mest brukt innen valutahandel, og de aller fleste meglere tilbyr MT4.

MetaTrader-4-MT4

cTrader

cTrader ble utviklet av SpotWare og er på mange måter et langt bedre alternativ til MetaTrader 4.

Plattformen er etter min mening, mye mer brukervennlig og tilbyr akkurat samme funksjoner som MT4.

Du kan utvikle og kjøre algoritmer via cTrader, samt benytte deg av Copy Trading.

Om du oppretter en trading konto hos Skilling kan du også benytte cTrader direkte fra Skilling-kontoen din da Skilling som eneste megler i verden tillater deg å sømløst hoppe mellom handelsplattformer fra en og samme konto.cTrader

Skilling Trader

Skilling Trader er en plattform utviklet av megleren Skilling.

Plattformen er ekstremt brukervennlig, er på norsk, og har integrerte charts fra TradingView.

Handelsplattformen er tilgjengelig via nettleser, mobil og nettbrett.

Skilling er et ekstremt kompetent Fin-Tech selskap som helt nylig også lanserte Sjakk verdensmester Magnus Carlsen som sin globale ambassadør.

Skilling

SaxoTraderGO

SaxoTraderGO er Saxo Banks primære handelsplattform og er tilgjengelig fra PC og mobil.

Hva beveger et valutapar?

I korte trekk; at flere etterspørrer en valuta fremfor en annen.

La oss si at oljeprisen stiger kraftig.

Dette vil være positivt for Norge, da vi får mer i oljeinntekter.

Man kan veldig forenklet konkludere seg frem til at høyere oljepris betyr høyere økonomisk vekst i Norge, som igjen vil medføre stigende inflasjon.

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2,0 prosent.

For å unngå at inflasjonen kommer over dette inflasjonsmålet, kan de velge å heve renten.

En høyere rente gjør det mer attraktivt å sitte investert i norske kroner da du nødvendigvis får høyere rente på pengene dine i norske kroner, NOK.

Dersom Norge har en 2 prosent rente, og Sverige har 0 prosent, vil den norske valutaen, NOK da typisk styrke seg mot den svenske (teoretisk, da man selvsagt aldri har noen form for garanti i valutamarkedet!).

En slik type valuta analyse kalles for fundamental analyse (ser på makroøkonomiske faktorer for et land og dets valuta).

Teknisk analyse

Teknisk analyse er veldig populært blant tradere innen valuta.

Konseptet er enkelt; Du studerer grafen for å finne formasjoner, nøkkelnivå eller strukturer.

Det mest brukte (og kanskje mest effektive) er motstand og støtte.

La oss ta et eksempel med valutakrysset EURNOK:

Valutahandel EURNOK

Som du ser ovenfor, er det visse nøkkelnivå hvor valutaparet EURNOK møter motstand, og faller.

En strategi innen valutahandel, kan være å vente til at valutapar handles på viktige nøkkelnivå / støttenivå, for å så handle ut i fra fra disse støttenivåene.

En annen strategi kan være å handle når et valutapar bryter et motstand nivå.

Husk at nesten alle valuta tradere følger disse nøkkelnivåene, og de fleste legger stop-ordrer like bak viktige nivå slik at bevegelse rundt disse nivåene ofte kan utløse selvforsterkende markedsbevegelser.

Som du ser ovenfor, tester valutaparet EURNOK nivået 9,85 hele tre ganger.

Når nivået brytes, skyter EURNOK helt opp til 10,10.

Like bak 9,85 vil det da typisk ligge en masse med stop-ordrer.

Når disse ordrene bli aktivert, omgjøres de i praksis til kjøpsordrer (du ligger short i en valuta, for å lukke posisjonen må du da nødvendigvis kjøpe tilsvarende valuta).

Altså trenden oppover får ekstra krutt (selvforsterkende) når et viktig motstandsnivå brytes.

Dette kalles for Breakout Trading, og vi har skrevet en mer omfattende artikkel om denne typen valutahandel her (engelsk).

Du kan lese vår innføring til teknisk analyse tilpasset valutahandel her.

Valutahandel tips

Jeg kan ikke gi deg konkrete direkte råd, men jeg kan derimot komme med noen mer generelle tips:

Unngå alt for avanserte løsninger

KISS – Keep It Super Simple. Dette gjelder også i høyeste grad innen valutahandel.

De beste valutatraderne har ofte ekstremt enkle strategier.

De handler ofte valuta primært på viktige nøkkelnivå og unngår også veldig ofte avansert teknisk analyse.

Husk at enkle strategier ikke kan selges, og mange selskap som driver med utdanning innen trading, selger avanserte valutahandels-løsninger for å nettopp ha noe å kunne selge det til deg.

Ingen ville noen gang kjøpt et trading kurs om motstand og støtte formasjoner i valutamarkedet…

Unngå daytrading

Daytrading vil si at du åpner og lukker posisjoner i løpet av samme døgn.

De færreste tjener penger på dette og det er ekstremt vanskelig for uprofesjonelle valuta tradere å lykkes med denne formen for valutahandel.

Ved å ha et litt lengre perspektiv, kan du ofte øke oddsene for å lykkes med din valutahandel.

Ofte er det bare valutamegleren din som tjener penger på at du daytrader i valutamarkedet.

Ikke handle bare norske kroner som eneste valuta

Mange norske valutatradere handler utelukkende valutapar som inneholder NOK (EURNOK, USDNOK etc.).

Dette kan riktignok gi deg en liten fordel da du ofte er oppdatert på norske økonomiske nyheter og den finansielle situasjonen i Norge.

Men, det oppstår svært ofte svært gode muligheter i andre valutaer som du som valutainvestor da nødvendigvis går glipp av med dine investeringer.

Vær oppmerksom på risk-off valutaer

Risk-off er når globale markeder faller (eks. Koronakrisen).

Når dette skjer, har såkalte «risk-off» valutaer en tendens til å svekke seg kraftig.

All fornuft og tekniske nivåere forfaller da ofte tilsynelatende fullstendig (NOK våren 2020).

Ser du at aksjemarkedene faller kraftig, burde du være forsiktig med slike valutaer, da de kan svekke seg VELDIG MYE mer enn du gjerne tror.

Eksempler på «risk» valutaer:

 • Norske kroner (NOK)
 • Australske dollar (AUD)
 • New-Zealand dollar (NZD)
 • Kanadiske dollar (CAD)
 • De fleste valutaer i fremvoksende markeder

Motsatt, vil enkelte valutaer normalt styrke seg dersom aksjemarkedene faller kraftig.

Disse kalles for safe-haven (trygg havn) valutaer.

Dette inkluderer blant annet: Sveitsiske franc (CHF), Amerikanske dollar (USD), Euro (EUR) og Japanske Yen (JPY).

euraud-koronakrisen

Ovenfor ser du et eksempel på hva som gjerne skjer med et valutapar som inneholder både en risk valuta og en safe-haven valuta.

EURAUD styrket seg med nesten 23 prosent (!) på ca. 30 dager under Koronakrisen!

Handle når det er høy likviditet

Du vil i praksis ofte betale mer i spread dersom du handler norske kroner midt på natten kontra formiddag eller ettermiddag når likviditeten er høyest.

Valutaer som USD, EUR, GBP, AUD, NZD og JPY, vil generelt ha høy likviditet på natten.

Vær oppmerksom på når USA og Europa åpner

De største bevegelsene i valutaer vil oftes oppstå når Europa åpner (09:00) og når de amerikanske markedene åpner (15:30).

Sent på ettermiddagen er både Europa og USA åpent, og du vil da ofte se de største valutabevegelsene i tidsrommet 15:00 – 18:00.

Ikke bruk roboter (Expert Advisors)

MetaTrader 4 & 5, lar deg kjøpe såkalte Expert Advisors (EAs) fra markedsplassen MQL5.com.

En EA er en algoritme som handler i valutamarkedet etter forhåndsdefinerte regler.

Om en slik algoritme har kunnet generert en «garantert» avkastning i valutamarkedet over tid, ville ingen solgt den til deg for 99,00 dollar…

Velg kontovaluta i NOK

Valutameglerne som er nevnt i denne guiden, tilbyr alle kontovaluta i norske kroner.

Bruker du en valutamegler som ikke tilbyr dette (FXCM, Pepperstone osv.) vil du bli belastet et vekslingsgebyr når du gjør et innskudd.

Dersom du har kontovaluta i USD, vil en norsk bank ta rundt 2,0 prosent i vekslingsgebyr.

Når du gjør et uttak av midler, blir du også belastet et vekslingsgebyr på rundt 2,0 prosent.

Ikke følg valutaanalytikere

Hadde disse ‘valutaekspertene’ til en viss grad kunne forutse endringer i valutakurser, har de ikke jobbet som valutaanalytikere…

De ville da selvsagt handlet valuta selv eller hos et hedgefond.

Du kan gjerne benytte valutameglere og såkalte sjeføkonomer, sjefanalytikere osv som input i dine egne analyser, men å følge alt en valutaanalytiker gjør, er i praksis ingen oppskrift på finansiell suksess i valutamarkedet.

Valutahandel og skatt

Tjener du penger på valutahandel, må du skatte av dette.

Taper du penger på valutahandel, får du fradrag på skatten.

Du burde se Skatteetatens nettsider for nærmere informasjon om hvordan du fører tap eller gevinst i valuta på skattemeldingen (selvangivelsen).

Vennligst merk at de fleste valutameglere IKKE vil rapportere din valutahandels-aktivitet til Skatteetaten, dette må du gjøre selv!

Oppsummert

Valutahandel er et marked som kan by på enormt med muligheter, men det innebærer også betydelig risiko.

Du burde aldri risikere midler du ikke har råd til å tape i valutamarkedet.

Jeg anbefaler valutamegleren Skilling dersom du skal handle valuta eller du ønsker å redusere kostnader om du allerede handler hos en annen valutamegler.

Du kan lese mer om de her, eller åpne en gratis demokonto på bare noen sekunder her.

Kilder

 1. Gargano, Riddiough, Sarno, The Value of Volume in Foreign Exchange, 2017[]
Håkon Fuglaas
Håkon Fuglaas
Håkon har en Bachelorgrad i økonomi fra BI og har tidligere jobbet som valutamegler. Håkon har også vært rangert som top-trader hos eToro med over 4000 investerende følgere av sine valuta-porteføljer. Han har også gjennomført autorisasjonsordningen i regi av Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF).

Nybegynner eller investor?

Hos eToro kan du automatisk kopiere de beste traderne på plattformen. Kjøp aksjer og børsnoterte fond UTEN kurtasje. 14+ kryptovalutaer. Spesialfond med AI og tematikk.

Aktiv trader?

Vi anbefaler den Nordiske megleren Skilling til norske tradere:

 • Ekstremt lave kostnader
 • Registrering med BankID
 • 3 handelsplattformer
 • Norsk kundesupport
 • 1000+ instrumenter
 • Kontovaluta i NOK