Teknisk analyse: En enkel innføring

Teknisk analyse har sine røtter i Japan hvor man startet å bruke teknisk analyse ved handel med ris tilbake på 1700-­tallet.

Teknisk analyse betyr at du studerer prisdiagrammet til en aksje eller et annet instrument, for å prøve å forutse prisendringer.

Teknisk analyse er mye brukt av daytradere da det lar deg studere prisformasjoner for ulike tidsrammer.

Teknisk analyse er omfattende og jeg har i denne innføringen kun valgt å forklare det mest grunnleggende.

Jeg bruker valutapar som eksempler, men metodene kan selvsagt benyttes på andre instrument som aksjer og råvarer.

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse bygger på at historiske adferdsmønstre i de finansielle markedene har en tendens til å gjenta seg.

Mønstrene som ofte gjentar seg i kursdiagrammene vises i form av trender og formasjoner.

Trender kan vedvare over lang tid, og kan ofte deles opp i mindre trender.

Ulike formasjoner indikerer endringer i disse trendene.

Med teknisk analyse kan man identifisere endringer i så vel de langsiktige som de mer kortsiktige trendene.

Ved å benytte tekniske analysemodeller kan du optimere tidspunkt for kjøp og salg av finansielle instrumenter.

Fordelene med teknisk analyse

Fordelene med teknisk analyse er først og fremst at det ikke krever mye tid når du først har lært deg det.

Du kan i løpet av noen minutter fastslå om et instrument er aktuelt å handle på dersom det oppfyller kravene du har fastsatt.

Du kan videre benytte teknisk analyse på alle tidsrammer i et kursdiagram, samt identifisere handler med stor risk-reward.

Dersom du gjennom teknisk analyse identifiserer en trade med risiko på 1000 kr og mulig gevinst på 5000 kr, er risk-reward lik 1:5.

Eksempel på teknisk analyse

Det mest brukte innen teknisk analyse, er motstand og støtte formasjoner.

På visse nøkkelnivå har ofte instrumenter (aksjer, valuta m.m.) en tendens til å snu trenden.

eks-teknisk-analyse

På bildet ovenfor ser du hvordan EURNOK møter motstand på et nivå hvor EURNOK tidligere møtte motstand og falt ned til et støttenivå.

Når EURNOK når motstandsnivå skjer akkurat det samme igjen, og EURNOK faller helt ned til tidligere støttenivå.

Dette er en veldig enkel form for teknisk analyse, men det er veldig effektivt.

Analyseverktøy

Det finnes en rekke forskjellige verktøy som lar deg benytte teknisk analyse.

De fleste handelsplattformer har dette også integrert i plattformen.

I eksemplene i denne guiden, har jeg brukt TradingView.

Candlesticks

Candlestick metoden ble først brukt en gang etter 1850 av Japanske ris-tradere.

Et candlestick diagram gir deg mer informasjon i et diagram enn hva et tradisjonelt linje-diagram gir.

candlesticks01

Et candlestick er enten grønn eller rød (kan være andre farger som svart og hvit), hvor rød representerer nedgang og grønn representerer oppgang.

I illustrasjonen ovenfor, representerer hvert candle 4-timer.

candlesticks

For å konstruere et candlestick diagram må man ha tilgang til både høyeste og laveste nivå, samt sluttkurs og åpningskurs.

«Kroppen» i et candlestick viser åpningskurs og sluttkurs, men «skyggen» viser de høyeste og laveste nivået.

Du kan bruke denne informasjonen til å vurdere hvor sterkt et marked er.

Spinning tops

spinning-tops

Spinning tops er candlesticks med store «skygger» på begge sidene, samt en liten «kropp».

Markedet har altså testet både opp og ned, men avsluttet i midten.

Dette kan fortelle deg at markedet er usikker på retningen fremover:

spinning-top-eksempel

Ovenfor ser du valutaparet EURUSD som har en kraftig fall.

Deretter oppstår det to spinning tops (markert i bildet).

For det første, markerer markedet at salgspresset er avtagende, og signaliserer deretter med to spinning tops at fremover er usikker.

Dette kan bety at en reversering av trenden kan oppstå (noe som skjer i eksemplet).

Motstand og støtte

Motstand og støtte formasjoner er kanskje det mest effektive innen teknisk analyse.

Ved visse nøkkelnivå har valutapar, aksjer og indekser en tendens til å enten finne støtte (og stige fra denne) eller motstand (og falle fra denne).

Tradere kan følge disse nøkkelnivåene å handle fra disse med relativt liten risiko dersom man legge stopp-ordrer bak slike nivå.

motstand-SL

På bilde ovenfor har jeg brukt et candle-diagram på EURNOK hvor hvert candle representerer 1 dag.

Nivået 9,87 fant EURNOK motstand på tidligere.

Venter man til at EURNOK kommer opp til dette nivået igjen, kan man selge EURNOK, men en stop-loss litt over tidligere motstand.

Som du ser finner EURNOK motstand på nytt og faller.

Breakouts

Viktige nøkkelnivå følges av de fleste tradere, og mange velger å benytte en strategi som beskrevet ovenfor.

Altså man selger ved et viktig motstandsnivå, og plasserer stop-loss like over motstandsnivået.

Hva skjer når motstandsnivået brytes?

For det første vil mange stopp-ordrer aktiveres.

Ligger du short f.eks. EURNOK må du i praksis kjøpe EURNOK for å lukke posisjonen.

Dette betyr at alle stopp-ordrene blir omgjort til kjøpsordrer.

Kjøper du når et instrument bryter et viktig motstandsnivå, kalles dette Breakout Trading.

breakout-Teknisk-analyse

Bildet ovenfor viser at EURNOK har tidligere funnet motstand på nivået 9,87.

Når dette nivået brytes, skyter EURNOK rett opp til 10,10.

Ser du at et instrument bryter et viktig motstandsnivå, kan du kjøpe instrumentet og i mange tilfeller tjene penger på et breakout.

Breakout trading er det veldig få som benytter seg av da mange tenker at markedet er overkjøpt og det kan være ubehagelig å kjøpe noe som pr. definisjon er overkjøpt.

teknisk-analyse-EURUSD

Her er et annet eksempel på breakout trading i valutaparet EURUSD.

Jeg har markert motstanden på ca. 1,1500.

Som du ser, tester markedet motstanden først og faller.

Deretter tester markedet motstanden på nytt og bryter den.

EURUSD stiger følgelig med over 500 punkter, helt opp til 1,2000.

Oppsummert

Jeg håper du fikk noe ut av denne innføringen til teknisk analyse.

Teknisk analyse er svært omfattende og du kan gjøre det så avansert som du ønsker.

Jeg har skrevet en rekke andre artikler som omhandler mer avanserte aspekter innen TA.

Bruk linkene nedenfor, eller bruk menyen under «Teknisk Analyse».

RSI – Relative Strenght Index

Glidende gjennomsnitt

Runde tall

Bollinger Bands ®