RSI (Relative Strength Index)

RSI (Relative Strength Index) er en momentum­ indikator ofte brukt innen teknisk analyse.

Den viser den relative styrken og svakheten i en kursutvikling på en skala fra 0 til 100.

Du kan bruke RSI i samråd med andre tekniske formasjoner som motstand og støtte.

Hvordan fungerer RSI?

I RSI inngår summen av størrelsen på oppgangene, og summen av størrelsen på nedgangene for et objekt under en serie dager (ofte de siste 7 eller 14 dager).

Høye RSI-verdier kan indikere at et instrument er overkjøpt, mens lave verdier kan indikere at et instrument er oversolgt.

Stigende RSI-verdier indikerer styrke i et instrument, mens fallende RSI-verdier indikerer svakhet i et instrument.

Slik ser RSI-indikatoren ut (14-dager, daglig chart):

RSI

Verdier over 70 er ansett som overkjøpt, mens verdier over 80 er ansett som ekstremt overkjøpt.

Verdier under 30 er ansett som oversolgt, mens verdier under 20 er ansett som ekstremt oversolgt.

Som du ser i eksemplet ovenfor (som er brukt på EURNOK), kommer det korreksjoner ned når RSI beveger seg i overkjøpt eller oversolgt område.

Hvordan bruker jeg RSI?

For det første, kan du bruke RSI til å vurdere om et instrument er teknisk overkjøpt eller oversolgt.

For det andre, kan du bruke RSI i samråd med ulike tekniske formasjoner.

RSI måler også styrken i et instrument, dersom RSI-linjen går bratt oppover, indikerer dette høyt kjøpspress og stor styrke.

En RSI-linje som går opp, men ikke bratt, indikierer også styrke, men ikke i like stor grad som en bratt-linje.

rsi-eks

På bildet ovenfor ser du en dobbel (trippel?) formasjon i valutaparet EURUSD.

I den første toppen, er RSI svært høy (ca. 75) og RSI-linjen er bratt.

Altså markedet hadde stor styrke ved den første toppen.

I den andre toppen, ser du at RSI-verdien er høy (ca. 60) og RSI-linjen ikke er bratt.

Dette viser styrke, men ikke i samme grad som topp 1.

Man kan konkludere seg frem til at markedet tester en motstand med mindre styrke enn tidligere.

Sannsynligheten for at markedet faller fra motstandsnivået istedet for å bryte det, er kanskje høyere.

Det er slettes ingen garanti for at det alltid fungerer, men i mange tilfeller vil en slik divergens bety at markedet vil korrigere ned fra motstanden.