Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt (Moving Average) er en trendindikator som er svært mye brukt innen teknisk analyse.

Du kan bruke glidende gjennomsnitt for å få signaler om endringer i trender eller få bekreftelse på et trendbrudd.

Du kan velge hvilken periode gjennomsnittet skal basere seg på, men mest vanlig er 20 og 30 dager for kortsiktige trender, og 100 og 200 dagers for langsiktige trender.

Hva er glidende gjennomsnitt?

Glidende gjennomsnitt er et gjennomsnitt for kursen for en gitt periode (f.eks. siste 20 dager).

glidende-gjennomsnitt

På bildet ovenfor har jeg brukt et glidende gjennomsnitt på den amerikanske S&P 500 indeksen.

Her vises gjennomsnittet av de 20-siste dagene.

Hvordan bruke glidende gjennomsnitt?

Du kan bruke glidende gjennomsnitt for å få signaler på trendbrudd.

Om en aksje eller et valutapar bryter det glidende gjennomsnittet, kan dette være et bekreftelse på at trenden snur.

Ofte er det slik at jo lengre det glidende gjennomsnittet er (20, 30, 100, 200 dager) jo mer validitet bak en brudd.

moving-average

På bildet ovenfor har jeg brukt et glidende gjennomsnitt basert på de siste 50-dagene.

Som du ser så oppstår trendbrudd – ikke alltid – men i mange tilfeller når det glidende gjennomsnittet brytes.

Samtidig opptrer det glidende gjennomsnittet som både motstand og støtte i mange tilfeller.

Death cross

Death cross er et teknisk signal som oppstår når det 50-dagers glidende gjennomsnittet bryter det 200-dagers glidende gjennomsnittet.

Death cross anses som pålitelig teknisk signal som forteller at en kraftig nedgang kan komme.

death-cross

På bildet ovenfor ser du at 50-dagers GG krysser 200-dagers GG på valutakrysset AUDJPY.

Like etter dette, kollapser AUDJPY helt ned til 60,00.

Death cross er i mange tilfeller et salgssignal du kan benytte deg av.

Oppsummert

Glidende gjennomsnitt er alene er pålitelig indikator som du kan benytte innen teknisk analyse.

Ofte vil markedet respektere det 20-dagers glidende gjennomsnitt og 200-dagers gjennomsnitt.

Du vil ofte se at markedet finner enten motstand eller støtte på disse tidsrammene på glidende gjennomsnitt.