Forex Trading

En kort innføring

Forex Trading (valutahandel på norsk) vil si at du spekulerer i valutakurser med formål å tjene penger.

Mange tradere foretrekker å handle Forex da markedet er ekstremt likvid, har relativt lave transaksjonskostnader og er åpent døgnet rundt.

I tillegg, kan tradere ta i bruk giring (gearing) som lar deg få eksponering i valutapar vesentlig høyere enn hva du har i egenkapital.

Valutamarkedet er enormt og det omsettes for omtrent 5000 milliarder amerikanske dollar hver dag.

forex-trading-størrelse

I denne guiden til Forex Trading, skal jeg forklare hvordan det fungerer i detalj og noen forex trading tips du kan ta til etterretning.

Slik fungerer Forex Trading

La oss si at du tror at euroen (EUR) kommer til å bli verdt mer i fremtiden.

Samtidig tror du at oljeprisen vil falle og at norske kronen vil bli mindre verdt.

Valutaparet EURNOK forteller hvor mange norske kroner du kan kjøpe for én euro.

Om kursen til EURNOK er lik 9,00 kr, kan du kjøpe 9 kr for én euro.

Den første valutaen i et valutapar kalles for basevalutaen, mens den andre kalles for sekundærvalutaen.

Tror du at basevalutaen skal bli sterkere i forhold til sekundærvalutaen må du kjøpe valutparet og vise versa.

Tror du euroen skal styrke seg mot norske kroner, må du med andre ord, kjøpe valutaparet EURNOK.

Giring og FX

Valutapar beveger seg lite i forhold til aksjer.

En prosentvis endring på 2 % i løpet av en dag, er vanligvis ansett som svært mye innen valutahandel.

Tradere benytter seg derfor av giring, som lar de ta høyere eksponering i markedet enn hva de har i egenkapital.

forex-trading-eurusd
Ordrevindu hos Skilling

Ovenfor ser du et ordrevindu hos nettmegleren Skilling.

Her har jeg valgt å kjøpe valutaparet EURUSD for 100.000 euro (tilsvarende ca 1.03 millioner norske kroner).

Siden jeg kjøper EURUSD, har jeg i prakis kjøpt euro og samtidig solgt dollar.

Styrker euroen seg mot dollar, eller dollaren svekker seg mot euro, vil jeg tjene penger.

For en posisjon tilsvarende ca. 1,03 millioner norske kroner, trenger jeg kun å binde opp ca. 34.000.

Jeg plasserer en stop-ordre på 1,1902 noe som betyr at jeg automatisk lukker posisjonen ved denne kursen (mulig tap er ca. 5000 kr).

Slik fungerer forex trading i korte trekk.

Fordeler med Forex Trading

Det er mange fordeler knyttet opp mot forex trading:

  • Ekstremt likvid
  • Lave kostnader
  • Åpent hele døgnet
  • Mulighet for giring

Om aksjemarkedet kollapser i verdi, er dette ikke nødvendigvis negativt for forex tradere, da de kan handle valutapar som historisk sett styrker eller svekker seg ved fall i aksjemarkedene.

Hva påvirker valutapar?

Helt grunnleggende, er det at flere etterspør en valuta ovenfor en annen.

Det kan være flere faktorer for at en valuta blir mer etterspurt slik som fundamentale faktorer, tekniske nivå etc.

valutamarkedet-fx-fundamental
Fundamentale faktorer som kan påvirke valutaer

Valg av megler

Jeg anbefaler valuta- og CFD-megleren Skilling dersom du skal handle forex, da de i stor grad et tilpasset norske tradere og passer både for nybegynnere og profesjonelle.

Du kan lese mer om hvorfor vi anbefaler Skilling her.

Skatt

Du må betale skatt på realiserte gevinster, mens tap er fradragsberettiget.

Ved innsending av Skattemelding til Skattetaten må du legge ved kontoutskrift som viser gevinst / tap og annen informasjon.

Du kan hente ut slike rapporter direkte fra tradingplattformen eller be megleren sende deg det.