Bollinger Bands ®

Bollinger Bands ® er en teknisk indikator som ble utviklet av John Bollinger på tidlig 80-tallet.

John Bollinger varemerkebeskyttet indikatoren i 2011.

Indikatoren er svært populær blant tekniske tradere og brukes til å vurdere om et instrument er teknisk oversolgt eller overkjøpt.

Oppbygging av Bollinger Bands ®

Bollinger Bands ® består av en øvre, nedre og midtre linje.

Den midtre-linjen er et glidende gjennomsnitt (vanligvis 20-dagers), mens de øvere og nedre linjene er vanligvis to standardavik fra det glidende gjennomsnittet.

bollinger-bands-eksempel

Jo mer prisen beveger seg mot det øvre båndet, jo mer overkjøpt kan instrumentet tolkes som.

Motsatt, jo mer prisen på et instrument beveger seg mot det nedre båndet, jo mer oversolgt kan instrumentet tolkes.

På bildet ovenfor har jeg brukt Bollinger Bands ® på S&P 500-indeksen og kursen har en tendens til å reversere når det når det øvre eller nedre båndet.

Hvordan bruke Bollinger Bands ®

Du kan bruke Bollinger Bands ® til å vurdere hvorvidt et instrument er overkjøpt eller oversolgt.

Dersom prisen bryter enten det øvre eller nedre båndet, kan dette føre til et «breakout» i det instrumentet.

Breaking Trading er ofte svært effektivt da mange selvforsterkende mekaniser trer i kraft ved brudd av viktige nivå.

Du kan også bruke en veldig enkel strategi ved å selge når kursen når det øvre båndet og kjøpe når prisen når det nedre båndet.

bollinger-bands-eks2

Vennligst merk at det er ingen garanti at prisen reverserer når den når et av båndene, men i mange tilfeller gjør den det.

Videoen nedenfor viser hvordan du kan benytte Bollinger Bands som en strategi.

Beregning

For spesielt interesserte beregnes Bollinger Bands ® slik:

Øvre-bånd: MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
Nedre-bånd: MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

MA = Moving Average (glidende gjennomsnitt)
TP = Typical Price (øvre notering + nedre notering + sluttkurs / 3)
n = Antall dager (vanligvis 20)
m = Antall standardavik (vanligvis 2)
σ[TP,n] = Antall standardavik over siste n perioder av TP